Privacyverklaring

Wij informeren je graag over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. casino-ntrld.com staat voor een vertrouwelijke, integere en professionele manier van verwerking van je persoonsgegevens en daarom zorgen wij ervoor dat de verwerking van je persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze zal plaatsvinden. De aan ons verstrekte persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom verwerken wij je persoonsgegevens

casino-ntrld.com verwerkt je gegevens omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt en/of doordat je gebruik maakt van onze diensten. Er zijn verschillende doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken. In het kader van onze dienstverlening verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens:

  • wanneer je een lidmaatschap afsluit om je te kunnen informeren over lidmaatschapsaangelegenheden;
  • wanneer je producten en/of diensten van casino-ntrld.com afneemt;
  • wanneer je contact hebt met casino-ntrld.com. Dit contact kan telefonisch zijn maar ook indien je ons via e-mail benadert, hetcontactformulier invult, meedoet aan onze enquêtes, prijsvragen, onderzoeken, inlogt op je account, je aanmeldt voor onzenieuwsbrieven, ons via social media benadert of aanwezig bent bij één van onze activiteiten;
  • om leden donateurs en bezoekers op de hoogte te houden van onze nieuwe producten of diensten;
  • voor de abonnementen-, verkeersexamen – en vrijwilligersadministratie.

casino-ntrld.com gaat via het web en social media kanalen in dialoog met leden, gebruikers van apps en bezoekers van de website. Wij volgen actief het internet en social media kanalen zoals Facebook en Twitter. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij persoonsgegevens zullen vastleggen. Deze zullen in overeenstemming met ons privacy beleid worden verwerkt. casino-ntrld.com is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan onze social media kanalen of de content op zijn social media kanalen.

Bewaartermijn

casino-ntrld.com zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen waarvoor deze gegevens zijn verzameld te realiseren. Wij hanteren de wettelijke, contractuele of vergelijkbare verplichting om de gegevens te bewaren of te verwijderen. Voorbeelden zijn onder meer bij wet verplichte bewaringstermijnen in het desbetreffende rechtsgebied, bevelen van overheidsinstanties om gegevens te bewaren die relevant zijn voor een onderzoek of gegevens die moeten worden bewaard in verband met een rechtszaak. Daar staat tegenover dat wij onwettige inhoud die wij wettelijk verplicht zijn om te verwijderen, ook daadwerkelijk zullen verwijderen.

Beveiliging

casino-ntrld.com neemt de bescherming van je persoonsgegevens serieus en heeft daarom passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je desondanks vermoedt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met ons via info@casino-ntrld.com.

Delen met anderen

casino-ntrld.com verstrekt geen persoonsgegevens aan derden behalve als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst. casino-ntrld.com maakt gebruik van diverse leveranciers voor de verwerking van persoonsgegevens. Met bedrijven die je gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. casino-ntrld.com blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Cookies

De website kan gebruik maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestandjes die automatisch worden bewaard op de harde schijf van je computer. De in deze bestandjes opgeslagen informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Dit biedt de mogelijkheid om de toegang tot de website te vergemakkelijken. Je kunt je browser zodanig instellen dat je wordt gewaarschuwd telkens als cookies worden aangemaakt of dat de aanmaak ervan wordt verhinderd.

casino-ntrld.com maakt geen gebruik van zogenaamde tracking cookies. Dit zijn cookies die worden geplaatst om gerichte advertenties naar bezoekers van een website te sturen. Voor het plaatsen van deze cookies is toestemming nodig van de bezoeker.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@casino-ntrld.com Je kunt je altijd uitschrijven voor nieuwsbrieven e.d.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij werken deze privacyverklaring zo nodig bij om grotere transparantie te bieden of in reactie op:

  • feedback van medewerkers, vrijwilligers, wet- en regelgevers of andere belanghebbenden;
  • wijzigingen in onze producten en/of diensten;
  • wijzigingen in onze gegevensverwerkingsactiviteiten of -beleid.

Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, wordt de datum hiervan boven aan de verklaring vermeld bij “Laatst bijgewerkt”. Wij moedigen je aan om periodiek deze privacyverklaring door te nemen om te weten te komen hoe casino-ntrld.com je informatie beschermt.